therapie

Onze huidige westerse leefstijl en onze voedingsgewoonten staan mijlen ver af van die van de mens die we zo’n 10.000 jaar geleden waren. Onze cultuur is  sindsdien misschien  geëvolueerd, maar onze nátuur is dat niet. Dit is de oorzaak van veel chronische ziekten in deze tijd. En dit inzicht biedt ook richtingen naar herstel!

Orthomoleculaire therapie zoekt naar de oplossingen die het lichaam de afgelopen jaren heeft gekozen om  te overleven; de  ‘film’  van je leven. We lopen samen de weg terug en helpen het lichaam met andere voeding, leef- en bewegingsgewoonten en vaak supplementen, andere mechanismen te ontwikkelen, die tot meer gezondheid leiden.

Orthomoleculaire therapie vraagt om een grote persoonlijke inzet. Het omvormen van voedings- en leefstijlpatronen is niet zomaar gedaan. Wie daar met volle inzet voor wil gaan, begeleid en adviseer ik daarin graag.

Tijdens de eerste afspraak zal ik je vragen naar je medische voorgeschiedenis en allerlei zaken op het gebied van voeding en leefgewoonten. Het is mijn doel om samen met jou zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat je gezondheid beïnvloedt en beïnvloed heeft. Met wat hier uitkomt, gaan we jouw weg naar gezondheid zoeken. Voeding en leefgewoonten zullen een belangrijke plek innemen. Zo kun je zelf bewuste(r) keuzes maken die een positieve invloed hebben op je gezondheid. 

Een afspraak kun je maken door te mailen of te bellen.